Tag: PSC GENERAL KNOWLEDGE

PSC -GENERAL KNOWLEDGE

1  ഫസ്റ്റ് ജന്റിൽ മാൻ ഓഫ്ഇന്ത്യ എന്ന പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി എത്തി എത്തി🅰️ദേവസിംഗ് ശെഖാവത്ത് 2 അബ്ദുൾ കലാമിൻറെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം ?🅰️പേയ് കരുമ്പ്  (രാമേശ്വരം…

PSC- IMPORTANT QUESTIONS – ആരോഗ്യ സേതു അപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ??

അംബാസിഡർ ♦️ ആരോഗ്യ സേതു അപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ⚡️ അജയ് ദേവ്ഗൻ ♦️ അഡിഡാസിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ⚡️ മാനുഷി ചില്ലർ ♦️ UN കോവിഡ് 19…

PSC-GENERAL KNOWLEDGE

Who is African Gandhi?????? 1️. കാർബൺ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യംന്യൂസിലാൻഡ് സജീവ അഗ്നിപർവ്വതം ഇല്ലാത്ത വൻകരഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യംപാപ്പുവ…